Είσοδος Μελών

Γραφείο Αιγίου

(Κεντρικά):

Μητροπόλεως 44,
25100, Αίγιο, Ελλάδα.
Τηλ: +30 26910 60494
Τηλ.: +30 26910 60111
Φαξ: +30 26910 21489
E-mail: info@symmetrialtd.com

Ηλεκτρική Ενέργεια:
E-mail: elpedison@symmetrialtd.com

Γραφείο Γλασκώβης:
2/1 12 Woodside Terrace,
Glasgow, G3 7XH, UK
Κιν: +44 (0) 777 084 1404
Φαξ: +44 (0) 141 552 3547
E-mail: dim.and@symmetrialtd.com

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2003 από τον Δημήτρη Ανδριοσόπουλο με το όραμα να εδραιωθεί ως ένας διεθνής ηγετικός μεσιτικός οίκος φυσικού ελαιολάδου και άλλων σπορελαίων.

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ε.Π.Ε. έχει από την έναρξή της ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες συμβόλαια ελαιολάδου και άλλων σπορελαίων. Η εξειδίκευσή μας έχει καθιερωθεί με τη μακροχρόνια εμπειρία των συνεργατών μας στη βιομηχανία και εξελίσσεται, για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών μας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έχουμε πελάτες σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρος.

Ενεργούμε ως διαμεσολαβητής σε κάθε συμβολαιακή πράξη, χρεώνοντας αμοιβή μεσιτείας για τις υπηρεσίες μας, και είμαστε σε διαρκή αναζήτηση νέων αγορών και ευκαιριών για τους πελάτες μας.

Η Συμμετρία Ε.Π.Ε. προσφέρει επίσης οικονομοτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες στις βιομηχανίες ελαιολάδου, οίνου, τροφίμων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων σχετικών βιομηχανιών. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε και προετοιμάζουμε οικονομικές μελέτες ώστε να εγκριθούν για προγράμματα επιδοτούμενα από την Κυβέρνηση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακάτω θα βρείτε μία λίστα με παραδείγματα εγκεκριμένων μελετών:

 • Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας αλιευμάτων Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.
 • Μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας κατεψυγμένων αλλιευμάτων Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ - ΑΛΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ.
 • Μονάδα παραγωγής κατεψυγμένων τροφίμων Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ.
 • Αποθήκες σταφίδας EAS ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Καν. EOK 355).
 • Εργοστάσιο επεξεργασίας σταφίδας EAS ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (N 1262/82)
 • Εργοστάσιο συσκευασίας εσπεριδοειδών EAS ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Καν. EOK 2511)
 • Εργοστάσιο συσκευασίας εσπεριδοειδών ΣΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (Γ' ΚΠΣ)
 • Εργοστάσιο συσκευασίας εσπεριδοειδών FREESLAND Α.Ε. (N 2601/98)
 • Τυποποιητήριο ελαιολάδου EAS ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Καν. 355)
 • Τυποποιητήριο ελαιολάδου MENTIT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Γ' ΚΠΣ)
 • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. (N 1262/82)
 • ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. (N 1262/82)
 • Σειρά ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ σε όλη την Ελλάδα.
 • Σειρά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ σε όλη την Ελλάδα.

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ